ทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ร่มอารามธรรมสถาน

29 พฤษภาคม 2561

เนื่องในวันวิสาขบูชา กลุ่มบริษัทแพลนเนทฯ เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมทำบุญ 334,504 บาท สวดมนต์ธรรมจักร และฟังธรรมเทศนา ณ ร่มอารามธรรมสถาน