แบบบรรทุก

สำหรับการขนย้ายสิ่งของโดยบรรทุกไว้บนตัวรถ หรือสามารถนำไปใช้เป็นสถานีสำหรับประกอบงาน

ขอใบเสนอราคา

ขนส่งวัตถุดิบ

ใช้แทนการขนส่งวัตถุดิบโดยใช้แรงงานคน หรือทดแทนการใช้สายพานลำเลียง

สถานีประกอบงานบนตัวรถ

การนำรถเอจีวีไปใช้เป็นสถานีประกอบงาน เป็นรูปแบบการนำไปใช้ที่มีประสิทธิภาพในสายงานการผลิต

ลำเลียงสินค้าสำเร็จรูป

ในกระบวนการส่งมอบสินค้าสำเร็จรูปย่อมต้องการ การขนส่งที่ปลอดภัยต่อสินค้าเพื่อป้องกันการเสียหาย เอจีวีเป็นคำตอบนึงที่มีศักยภาพครบทั้งเรื่องการควบคุมกระบวนการ และการส่งมอบที่ประหยัดเวลาสูงสุด