แบบลากจูง(Towing)

สำหรับการใช้งานลากจูงรถเข็นภายในอาคาร แข็งแรง ทนทาน ด้วยโครงสร้างเหล็กหนา, ร่างเล็กแต่ทรงพลังกำลังลากสูงสุดถึง 2 ตัน
For towing cart inside the building, durable with thick steel structure, small body but powerful, the maximum towing power up to 2 tons.

ขอใบเสนอราคา