แบบบรรทุก (Loading)

สำหรับการขนย้ายสิ่งของโดยบรรทุกไว้บนตัวรถและการใช้งานทั่วไปภายในอาคาร สวยงามด้วยโครงสร้างเหล็กอบสีฝุ่นเกรดพรีเมี่ยม
For general use within the building. Exotic looks with a powder-coated steel structure, premium grade.
structure, premium grade.

ขอใบเสนอราคา