บริการของมืออาชีพ นำมาซึ่งความยั่งยืนทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท แพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด ก่อตั้งขึ้นมา ด้วยวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การเป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์มือทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตและความผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสามารถ ในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย พร้อมทั้งความมุ่งมั่นในการแสวงหาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศ รวมทั้งการสร้างบุคลากรด้านเทคนิคที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการแนะนำลูกค้า พร้อมทั้งการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนการออกแบบระบบและจัดทำโซลูชั่นตามความต้องการเฉพาะทางให้แก่ลูกค้าของเรา ความปรารถนาของบริษัท แพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด คือการเป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจไทย รวมทั้งพัฒนาบุคคลากรที่มีความสามารถ ความรับผิดชอบและมีจิตใจบริการ ซึ่งทุกองค์ประกอบเหล่านี้ ล้วนป็นคุณค่าและความภาคภูมิใจอันยั่งยืน ที่จะเติบโตไปอย่างมั่นคงเคียงคู่กับเมืองไทยตลอดไป

พ.ศ. 2540: ก้าวแรกของการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท แพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด กับการเป็นตัวแทนจำหน่ายสายไฟออโตเมชั่นคุณภาพสูงแบรนด์ KURAMO จากประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ. 2541: ขยายธุรกิจเข้าสู่การเป็นตัวแทน จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ของแบรนด์ SICK จากเยอรมนีซึ่งเป็นผู้บุกเบิกและเจ้าของนวัตกรรมหลายสาขา อุปกรณเซ็นเซอร์ อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ดและระบบความปลอดภัยคุณภาพสูง รายแรกของโลก ที่ก่อตั้งมากว่า 50 ปี
พ.ศ. 2542: พัฒนาการต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยีบาร์โค้ดโดยบริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมืออ่านบาร์โค้ด ยี่ห้อ Metrologic จากสหรัฐอเมร ซึ่งเป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ในการอ่านโค้ดซึ่งนับว่าเป็นการเติมความพร้อมรองรับกับความต้องการของตลาดภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งได้กลายเป็นแบรนด์ Honeywell ในปัจจุบัน
พ.ศ. 2543: ได้รับความไว้วางใจจากผู้นำด้านสายพานกระดูกงู KABELSCHLEPPจากเยอรมนี ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงผู้เดียวในประเทศไทย เป็นการเสริมศักยภาพในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทในด้าน Factory Automation ในการลำเลียงสายไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พ.ศ. 2545: ขยายไลน์สินค้าเพิ่มเติมในกลุ่มของอุปกรณ์อ่านและเก็บข้อมูลบาร์โค้ดแบบมือถือ(Data Collectors) โดยเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยสำหรับแบรนด์ SET ของบริษัท สุมิตโตโม้อิเล็กทริค ไฮเทค จากประเทศญี่ปุ่นภายหลังจากวิกฤตเศรฐกิจที่ประเทศญี่ปุ่นในปี 2552 ทาง SET ได้ยุบหน่วยงานนี้ไป
พ.ศ. 2547: เสริมทัพพร้อมอัพเดตเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ด้วยการเป็นตัวแทนผู้จำหน่ายเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดยี่ห้อ TSC จากไต้หวัน
พ.ศ. 2548: ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องอ่านบาร์โค้ด HandHeld Products จากสหรัฐอเมริกาซึ่งได้กลายเป็นแบรนด์ Honeywell ในปัจจุบันตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และระบบ RFID จาก SIEMENS ประเทศเยอรมนี
พ.ศ. 2549: เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ยี่ห้อ SNBC จากประเทศจีน อันเป็นแบรนด์ใหญ่ที่ครองส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุดในประเทศจีน
พ.ศ. 2551: ตอบรับความไว้วางใจจากแบรนด์ Casio ของประเทศญี่ปุ่นให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์อ่านและเก็บข้อมูลบาร์โค้ดแบบมือถือ(Data Collectors) ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์อ่านบาร์โค้ดบนชิ้นงาน(Direct Part Mark) ของแบรนด์ COGNEX จากประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2552: เติมเต็มผลิตภัณฑ์กลุ่มบาร์โค้ดด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์อ่านและเก็บข้อมูลบาร์โค้ดแบบมือถือ(Data Collectors) ของแบรนด์ BITATEK จากไต้หวัน
พ.ศ.2554: อีกก้าวย่างแห่งการเติบโตต่อยอดมาถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟท์แวร์สำหรับงานพิมพ์ยี่ห้อ NiceLabel
พ.ศ. 2557: ขยายธุรกิจ Auto Identification System จึงถือกำเนิดบริษัทในเครือ บริษัท แพลนเนท บาร์โค้ด จำกัด เพื่อรองรับการเจริญเติบโตรวมทั้งบริการลูกค้าในกลุ่มดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น