เซนเซอร์

เรามีเซนเซอร์หลายประเภทให้เลือก เช่น Proximity sensors, Photoelectric sensors, Magnetic cylinder sensors, Safety sensors, Distance sensors, Fluid sensors รวมถึงเรามี solutions ที่นำเอาเทคโนโลยีเซนเซอร์เหล่านี้มาตอบโจทย์ลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้น เช่น งานตรวจจับและวัดระยะ ,งานอ่านบาร์โค้ดด้วยเซนเซอร์ที่มีความแม่นยำสูง ,เซอนเซอร์จับสี จับมาร์ค