สายเชื่อมคุณภาพจาก Neo Cab ใช้สายทองแดงขนาด 0.2 มม. ที่ละเอียดมากเพื่อสร้างตัวนำที่ยืดหยุ่น ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล มาพร้อมระบบฉนวนสองชั้น เพื่อให้มีความแข็งแรงและความทนทานทางไฟฟ้า