safety sensor

เราให้บริการครอบคลุมทั้งตัวผลิตภัณฑ์และระบบ Safety Sensor Solution เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัย ในการปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐาน นอกจากนี้เรายังให้บริการคำปรึกษาแนะนำตั้งแต่วิเคราะห์ระบบ ไปจนถึง การติดตั้งระบบ safety sensor อย่างสมบูรณ์อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ safety sensor ของเรามีหลายรูปแบบ เช่น แบบม่านแสงนิรภัย แบบเลเซอร์สแกน Safety Controller และ Safety Switchesใช้กันแพร่หลายในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเป็น Factory Automation คือใช้เครื่องจักร ROBOT ในการทำงานคู่กับคน จึงจำเป็นต้องใช้ safety sensor ช่วยควบคุมและป้องกันความปลอดภัยให้กับพนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งลด down time ของเครื่องจักรหากพบว่ามีปัญหาอีกด้วย